#شما؛ آیا خودرو حریم خصوصی است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا خودرو حریم خصوصی است؟

در ایران، بحث درباره تعریف حریم خصوصی دوباره بالا گرفته. به ویژه بعد از اینکه سخنگوی نیروی انتظامی گفت مکانهایی که جلوی چشم مردم قرار دارند، حریم خصوصی نیستند.