#شما؛ "کشتی کلاسیک" چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ "کشتی کلاسیک" چیست؟

ایران مجوز برگزاری مسابقات کشتی زنان را تحت عنوان "کشتی کلاسیک" از اتحادیه جهانی گرفت. در این ویدیو ببینید کشتی کلاسیک چیست و زنان ایرانی در کشتی چه سهمی دارند.

موضوعات مرتبط