#شما؛ تصمیم نهایی با کیست؛ والدین، پزشکان یا دادگاه؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ تصمیم نهایی با کیست؛ والدین، پزشکان یا دادگاه؟

چارلی گارد از یک بیماری نادر ژنتیکی رنج می‌برد و فقط با کمک دستگاه زنده است. تصمیم‌گیری برای زنده ماندن او اختلاف نظرهایی را به دنبال داشته است.