واکنش روحانی به بازداشت برادرش چه خواهد بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما، واکنش روحانی به بازداشت برادرش چه خواهد بود؟

حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه حسن روحانی بازداشت شد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت اتهام او ربطی به معوقه‌های بانکی ندارد.

در این ویدیو ببینید حسین فریدون چرا بازداشت شد. شما فکر می‌کنید حسن روحانی چه واکنشی نشان می‌دهد؟