#شما؛ آیا فرزند زنی ایرانی با مرد خارجی باید ایرانی باشد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا فرزند زنی ایرانی با مرد خارجی باید ایرانی باشد؟

توضیح: درپی مرگ مریم میرزاخانی تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعطای تابعیت ایران به فرزند او را کرده‌اند که پدرش چک آمریکایی‌است. اما طبق قانون ایران تابعیت فقط از پدر به فرزند منتقل می‌شود. به نظر شما آیا فرزند زنی ایرانی با مرد خارجی باید ایرانی باشد؟