#شما؛ آزار جنسی در دوران کودکی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آزار جنسی در دوران کودکی

از شما خواسته بودیم تا اگر تجربه‌ای از آزار جنسی در دوران کودکی دارید برای ما بفرستید و بگویید بر زندگی شما چه تاثیری گذاشته و اکنون از یادآوری آن چه احساسی دارید. در این ویدیو بخشی از این تجربیات را بشنوید. (توجه: به درخواست فرستندگان این تجربه‌ها، برای جلوگیری از شناسایی آنها صدایشان تغییر داده شده است)