#شما؛ اختلاف درونی، افغانستان را به کجا می‌برد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ اختلاف درونی، افغانستان را به کجا می‌برد؟

"ائتلاف ملی نجات افغانستان" خواستار "اصلاحات گسترده" به خصوص در ساختار امنیتی افغانستان است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید تشکیل دهندگان این ائتلاف خود بخشی از حکومت هستند و "هر نوع مطالبات و نارسایی‌های مطرح شده متوجه خود آنها نیز است."