#شما؛ آیا کابینه پیشنهادی دوازدهم انتظارات شما را برآورده می‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا کابینه پیشنهادی دوازدهم انتظارات شما را برآورده می‌کند؟

حسن روحانی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. روحانی قبلا گفته بود که کابینه دوازدهم هم فراجناحی خواهد بود، و اعضای آن باید خواسته‌های ۲۴ میلیونی را فراهم کنند.