#شما؛ محرومیت شجاعی و حاج‌صفی از حضور در تیم ملی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ محرومیت شجاعی و حاج‌صفی از حضور در تیم ملی ایران

مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی به دلیل بازی در مسابقه باشگاه پانیونیوس یونان مقابل تیم مکابی اسرائیل از حضور در تیم ملی فوتبال ایران محروم خواهند شد.

موضوعات مرتبط