#شما؛ راج به هند رفت، یاسمین در پاکستان ماند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ راج به هند رفت، یاسمین در پاکستان ماند

۷۰ سال پیش، وقتی پاکستان از هند جدا شد، زندگی خصوصی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داد که هنوز آثارش باقی است. در این ویدیو داستان زندگی راج را ببینید که اولین عشقش را از دست داده است.

موضوعات مرتبط