#شما؛ آیا نژادپرستی در آمریکا رو به افزایش است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا نژادپرستی در آمریکا رو به افزایش است؟

بعد از شدت گرفتن درگیری‌ها بین راست‌گرایان افراطی و مخالفان آنها در شهر شارلوتزویل در ایالت ویرجینیای آمریکا، دموکرات‌ها و بعضی از جمهوری‌خواهان، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا انتقاد کرده‌اند که چرا به طور واضح و برجسته افراطیون دست راستی را به خاطر خشونت در شارلوتزویل شماتت نکرده است.

موضوعات مرتبط