#شما؛ چه کسی مسئول مدیریت بحران کم‌آبی در ایران است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ چه کسی مسئول مدیریت بحران کم‌آبی در ایران است؟

کم‌آبی سالهاست که در ایران مشکلات زیادی را بوجود آورده است. وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست هر کدام سابقه سیاست‌گذاری برای مدیریت بحران کم‌آبی در ایران را دارند. به نظر شما دولت دوازدهم چقدر می‌تواند در مدیریت این بحران موفق باشد؟