#شما؛ حمله‌های اسپانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ حمله‌های اسپانیا

در ۲ حمله در اسپانیا ۱۴ نفر کشته و حدود ۱۰۰ نفر زخمی شدند. به گفته پلیس این حمله‌ها بسیار ساده‌تر از حمله‌هایی است که قرار بوده برنامه‌ریزی شوند.

موضوعات مرتبط