#شما؛ دستفروشی؛ شغل یا معضل؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ دستفروشی؛ شغل یا معضل؟

طرح ساماندهی دستفروشان از نیمه دوم شهریور در تهران آغاز می‌شود. دستفروشی در ایران سال‌هاست با مشکلات زیادی روبرو بوده است. دستفروشان، مغازه‌داران و شهرداری چه می‌گویند؟ آیا اجرای این طرح خواسته همه را برآورده می‌کند؟