#شما؛ استراتژی جدید آمریکا در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ استراتژی جدید آمریکا در افغانستان

دونالد ترامپ امروز استراتژی جدید آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. دولت افغانستان از این استراتژی استقبال کرد. برخی از مردم افغانستان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند و برخی دیگر با بدگمانی به آن می‌نگرند.