شیوه‌نامه تازه آموزش‌و‌پرورش برای استخدام معلم؛ نظرات شما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیوه‌نامه تازه آموزش‌و‌پرورش برای استخدام معلم؛ نظرات شما

آموزش‌و‌پرورش به تازگی شیوه‌نامه‌ای منتشر کرده که شامل محدودیت‌هایی برای استخدام معلم است. در این ویدیو فهرست محدودیت‌ها را ببینید و نظر چند مخاطب بی‌بی‌سی درباره این شیوه‌نامه را بشنوید.

موضوعات مرتبط