#شما؛ شما آینده کردستان عراق را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ شما آینده کردستان عراق را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

به گفته تلویزیون دولتی عراق نیروهای ویژه ضدتروریسم ارتش که آموزش‌دیده‌ آمریکایی‌ها بودند، مهمترین پایگاه نظامی کرکوک را تصرف کرده‌اند. نیروهای دولتی عراق و نیروهای کرد وابسته به اقلیم کردستان برای تصرف کرکوک با یکدیگر درگیر شدند.

موضوعات مرتبط