#شما؛ موانع سر راه آموزش دختران در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ موانع سر راه آموزش دختران در افغانستان

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده که آموزش دختران افغان در سال‌های اخیر به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. در گزارش این نهاد آمده در کنار نا امنی در افغانستان نبود صنف‌های درسی، نبود آموزگار و ازدواج زیرسن، نزدیک به ۲۰۶ هزار دختر از مکتب باز مانده‌اند.