#شما؛ آیا تا بحال در محیط کار مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا تا بحال در محیط کار مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اید؟

آیا با انواع آزار جنسی در محل کار آشنایی دارید؟ در این ویدیو با انواع آزار جنسی در محل کار آشنا شوید و تجربه بعضی از مردم را در این مورد بشنوید.

موضوعات مرتبط