#شما؛ "نمی‌گذارم سرطان بهارم را خاکستری کند"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ "نمی‌گذارم سرطان بهارم را خاکستری کند"

از تشخیص تا درمان سرطان پستان مهرزاد حدود ۶ ماه طول کشید. او در این مدت در اینستاگرامش شرایط روحی و جسمی‌اش را منعکس می‌کرد.

موضوعات مرتبط