#شما؛ رای فقهای شورای نگهبان به لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ رای فقهای شورای نگهبان به لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد

رای تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد از عضویت در این شورا به یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در محافل سیاسی تبدیل شده است. در این ویدیو اختلاف‌ نظر بین برخی از چهره‌های معروف و مسئولان حکومت را ببینید.