#شما؛ زندگی با افسردگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ زندگی با افسردگی

در دوره افسردگى چه حسى داشته یا دارید؟ اين بيمارى چه تاثيرى بر زندگى شما دارد؟ چگونه به درمان افسردگى پرداخته ايد؟ در دوره افسردگى نياز داريد اطرافيان چگونه با شما برخورد كنند؟ بعضی مخاطبان ما به این پرسش ها پاسخ داده اند. بشنوید