#شما؛ آلودگی هوا برخی شهرهای ایران را تعطیل کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آلودگی هوا برخی شهرهای ایران را تعطیل کرد

مدارس تعطیل شدند، طرح زوج وفرد از در خانه‌ها اجرا شد و از مردم خواسته شد از خانه کمتر بیرون بیایند. در این ویدیو مشاهدات مردم را از آلودگی هوا در برخی شهرهای ایران ببینید و بشنوید.