#شما؛ قانونمند شدن برگزاری مراسم عروسی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ قانونمند شدن برگزاری مراسم عروسی در افغانستان

وزارت عدلیه افغانستان از نافذ شدن قانون "مراسم عروسی" خبر داده است. شما وضع قانون برای برگزاری مراسم عروسی را دخالت در حریم خصوصی شهروندان می‌دانید یا ضرورتی برای تغییر فرهنگ «اشتباه» عروسی؟