#شما؛ کانادا، مکزیک و آمریکا میزبان جام جهانی ۲۰۲۶
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ کانادا، مکزیک و آمریکا میزبان جام جهانی ۲۰۲۶

مراکش به تنهایی از یک طرف و سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک از طرف دیگر برای تصاحب میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ رقابت کردند. در نهایت مراکش بازنده این رقابت بود. اما چه عواملی در تصاحب میزبانی جام جهانی تاثیرگذار است؟