#شما؛ صلح با طالبان؛ آیا عکس‌ها و لبخندها به صلح می‌انجامد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ صلح با طالبان؛ آیا عکس‌ها و لبخندها به صلح می‌انجامد؟

بعد از اعلام آتش بس ۳ روزه به مناسبت عید فطر از طرف گروه طالبان، دولت افغانستان آتش بس یک طرفه خود را تا مدت نامعلوم تمدید کرد و افراد مسلح از گروه طالبان در بعضی از شهرهای افغانستان، عید فطر را در کنار نیروهای امنیتی گذراندند و مردم هم با آنها سلفی گرفتند.

موضوعات مرتبط