#شما؛ تاکتیک‌های پیشنهادی شما برای بازی مقابل اسپانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ تاکتیک‌های پیشنهادی شما برای بازی مقابل اسپانیا

از شما خواسته بودیم در یک ویدیو تاکتیک پیشنهادی خود را برای رسیدن به گل مقابل اسپانیا با رسم شکل توضیح دهید. بعضی از پیشنهادها را در این ویدیو ببینید.