شما؛ فضای متفاوت در ششمین سفر حسن روحانی به نیویورک#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ فضای متفاوت در ششمین سفر حسن روحانی به نیویورک

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در حالی برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل به نیویورک سفر کرده که شرایط نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. هیئت ایرانی امسال با چالش‌های داخلی و خارجی بیشتری روبرو هستند.