شما؛ نشانه‌ها و خطرات مسمومیت با الکل#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ نشانه‌ها و خطرات مسمومیت با الکل

در هفته اول مهر تعداد زیادی در ایران دچار مسمومیت با الکل شده‌اند که ده‌ها نفر در اثر آن جان خود را از دست داده‌اند. اما نشانه‌ها و خطرات مسمومیت با الکل چیست؟