شما؛ ساختار دوقطبی کنگره آمریکا، و تاثیر آن بر روند عملکرد ترامپ در دو سال آینده#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ ساختار دوقطبی کنگره آمریکا، و تاثیر آن بر روند عملکرد ترامپ در دو سال آینده

مردم آمریکا روز سه‌شنبه ۶ نوامبر ساختار جدید کنگره آمریکا را مشخص کردند. نتیجه این انتخابات چه تاثیری بر روند عملکرد ۲ سال آینده ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد داشت؟