شما؛ آیا هفته وحدت در ایران موفق بوده؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا هفته وحدت در ایران موفق بوده؟

هفته وحدت در ایران با هدف وحدت بین شیعه و سنی حدود ۳۷ سال است که برگزار می‌شود. سنی‌های ایران می‌گویند در این ۳۷ سال مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.