شما؛ جلیقه زردها چه کسانی هستند و چه می‌خواهند؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ جلیقه زردها چه کسانی هستند و چه می‌خواهند؟

چهار هفته پیاپی است که "جلیقه زردها" در خیابان‌های شهرهای فرانسه دست به اعتراض و تجع زده‌اند و با پلیس فرانسه درگیر شده‌اند. در این ویدیو ببینید این گروه چه کسانی هستند و چه می‌خواهند؟