شما؛ چرا بعضی‌ها خوش‌شانس هستند؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ چرا بعضی‌ها خوش‌شانس هستند؟

آیا ‎شانس یک امر تصادفی است یا نوع تفکر و رفتار ما می‎تواند روی بخت و اقبال‎مان تأثیر بگذارد؟ ریچارد وایزمن، روانشناس بریتانیایی انسان‎های خوش‌شانس و بدشانس را بر اساس ۴ فاکتور کلیدی از هم جدا می‎کند؛ او از ترفندی پرده برمی‎دارد که می‏تواند شانس را بالا ببرد.

موضوعات مرتبط