شما؛ ردپای شانس در زندگی شما #
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ ردپای شانس در زندگی شما

آیا شما خود را آدم خوش‌شانسی می‌دانید یا بدشانس؟ چرا؟ اصلا به نظر شما شانس وجود دارد؟ تعریف شما از شانس چیست؟ در این ویدیو تجربه و نگاه چند مخاطب بی‌بی‌سی فارسی از شانس را ببینید و بشنوید:

موضوعات مرتبط