شما؛ ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه در زندان#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه در زندان

اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه در حساب اینستاگرامش ضمن شرح شکنجه جسمی و روحی، وزیر اطلاعات ایران را به "مناظره زنده تلویزیونی" دعوت کرده است تا درباره مواردی در پرونده او پاسخگو باشد.