شما؛ رویکرد جدید وزارت داخله افغانستان #
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ رویکرد جدید وزارت داخله افغانستان

امرالله صالح پس از معرفی به عنوان سرپرست وزارت داخله افغانستان، فرمان‌هایی برای اصلاح امور این وزارت و بهبود امنیت صادر کرده است. این اقدامات چقدر بر کاهش جرایم تاثیر خواهد داشت؟