شما؛ کنفرانس لهستان در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران #
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ کنفرانس لهستان در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران

وزیر خارجه آمریکا از برگزاری کنفرانسی بین‌المللی با تمرکز بر موضوع ایران در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن در لهستان خبر داد. این خبر موجب واکنش شدیدی از طرف مقامات ایران و انتقاد از لهستان برای میزبانی این کنفرانس شد. به نظر شما این کنفرانس چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ آیا نشست ماه آینده موجب تغییر سیاست‌های ایران در منطقه خواهد شد؟در مورد میزبانی لهستان و واکنش مقامات ایران چه فکر می‌کنید؟