شما؛ سفر بی‌بازگشت شاه ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسیر سفر بی‌بازگشت شاه ایران

محمدرضا شاه پهلوی روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ ایران را ترک کرد. او نه تنها دیگر نتوانست به ایران بازگردد بلکه این سفر آغاز سفرهای متعدد دیگری شد که تا چند ماه پیش از مرگش همچنان ادامه داشت. در این ویدئوی کوتاه نگاهی می‌کنیم به مسیر سفرهای شاه و اتفاق‌های مهمی که در طول سفرش از تهران تا قاهره رخ داد. سیامک محیط‌زاده در این ویدیو مسیر و اتفاق‌های مهم در طول این سفر شاه را از تهران تا قاهره به تصویر کشیده است.