تجمع اعتراضی معلمان در اصفهان و البرز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی معلمان در اصفهان و البرز

: تعدادی از مخاطبان تصاویری از گروهی از معلمان در اصفهان و البرز فرستاده‌‌اند که در اعتراض به مسائل صنفی‌شان مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کرده‌اند. در این ویدئو آنها شعار می‌دهند: "حقوق ما دو میلیون، خط فقر شش میلیون"