شما؛ کودکان نیازمند کمک در افغانستان#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ کودکان نیازمند کمک در افغانستان

یونیسف اعلام کرده حدود ۵۰۰ هزار کودک در افغانستان نیازمند کمک فوری هستند. این در حالی است که براساس گزارش وزارت صحت افغانستان، هر زن افغان به طور میانگین ۶ بار زایمان می‌کند. مشکلات اصلی کودکان در افغانستان چیست؟