شما، کودک همسری در ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما، کودک همسری در ایران

فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران حدود ۲ سال است سعی دارد با تصویب یک طرح، سن قانونی ازدواج را افزایش دهد. در حالیکه این طرح در پیچ و خم اختلاف نظرها گیر کرده، آمار رسمی نشان از افزایش ازدواج‌ کودکان دارد.