شما؛ در کنفرانس امنیتی ورشو چه گذشت؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ در کنفرانس امنیتی ورشو چه گذشت؟

نشست امنیتی دو روزه ورشو با موضوع صلح و امنیت در خاورمیانه پایان یافت و در بیانیه پایانی میزبانان کنفرانس اشاره‌ای به کشور خاصی نشده است. در عین حال در کنفرانس مطبوعاتی پایانی این نشست، وزرای خارجه آمریکا و لهستان که میزبان نشست بودند بارها از ایران به عنوان یک "تهدید امنیتی" نام بردند.