شما؛ محدودیت دوره‌ای نمایندگی مجلس در ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ محدودیت دوره‌ای نمایندگی مجلس در ایران

مجلس ایران به مصوبه‌ای رای داد که براساس آن نمایندگان بیش از ۳ دوره متوالی نمی‌توانند نامزد #انتخابات شوند. شرایط فعلی نامزدی برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی# چیست؟ اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟