تدریس استاد با بچه شیرخوار یک دانشجو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تدریس استاد با بچه شیرخوار یک دانشجو

یکی از استادان دانشگاه صنعتی شاهرود برای آرام کردن کودک یکی از دانشجویانش، او را بغل کرد و تا آخر کلاس با همان شرایط به تدریس ادامه داد.

موضوعات مرتبط