#شما؛ برنامه ایران برای ادامه برجام چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ برنامه ایران برای ادامه برجام چیست؟

حسن روحانی امروز اعلام کرد ایران اجرای بخشی از تعهدات خود در برجام را برای مدت محدودی متوقف می‌کند. ایران در صورتی که در این مدت محدود به "مطالبات مورد نظرش" دست یابد، "به نقطه اول خود در برجام باز خواهد گشت". در غیراینصورت به تدریج اجرای تعهدات خود را متوقف خواهد کرد.