اولین جلسه دور هفدهم پارلمان افغانستان با تنش آغاز شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین جلسه دور هفدهم پارلمان افغانستان با تنش آغاز شد

دیروز، شنبه (۲۸ ثور/ اردیبهشت) ۲۴۷ نماینده در مجلس عمومی مجلس نمایندگان حضور داشتند که ۱۲۳ نفر به میررحمان رحمانی رای دادند و رئیس موقت پارلمان افغانستان نیز او را به عنوان رئیس جدید اعلام کرد. مخالفان آقای رحمانی امروز نیز خواستار حضور رئیس موقت در جایگاه و برگزاری مجدد انتخابات هیآت "ولسی جرگه" بودند.