شما؛ اعتصاب معلمان در افغانستان#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ اعتصاب معلمان در افغانستان

معلمان ولایت هرات در افغانستان از روز پنجشنبه ۲۶ ثور/ اردیبهشت دست به اعتصاب زدند که این اعتصاب هنوز ادامه دارد. آنها به پایین بودن حقوق و دستمزدشان اعتراض دارند. گزارش‌هایی هم از اعتصاب معلمان در غور منتشر شده است.