بسته شدن صفحات اینستاگرام تعدای از نوازندگان خیابانی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بسته شدن صفحات اینستاگرام تعدادی از نوازندگان خیابانی در ایران

گزارش‌ها از ایران حاکی است صفحات اینستاگرام و تلگرام دست کم سه نوازنده و خواننده خیابانی با دستور قوه قضائیه مسدود شده است. همچنین گزارش شده بعضی از نوازندگان و خوانندگان احضار شده‌اند.

گزارش دیجیتال از سیامک محیط‌زاده