شما؛ اهانت یک مداح به بزرگان اهل سنت در تلویزیون ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ اهانت یک مداح به بزرگان اهل سنت در تلویزیون ایران

صحبت‌های نامناسب یک مداح درباره بزرگان اهل سنت از تلویزیون ایران واکنش‌های زیادی را برانگیخت. تا جایی که مدیر شبکه ۵ و دست اندرکاران این برنامه اخراج شدند. آیت‌الله خامنه‌ای توهین به بزرگان اهل سنت را جایز نمی‌داند اما ظاهرا این فقط درباره خلفای اهل سنت و عایشه همسر پیامبر صدق می‌کند.

گزارش دیجیتال از سیامک محیط زاده