شما: فرمان اشرف غنی برای آزادی ۸۸۷ زندانی طالبان#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما: فرمان اشرف غنی برای آزادی ۸۸۷ زندانی طالبان

رئیس جمهور افغانستان به مناسبت عید فطر فرمان آزادی ۸۸۷ زندانی طالبان را صادر کرد. اشرف غنی گفت این اقدام به خواست نمایندگان مردم در لویه‌جرگه مشورتی صلح صورت گرفته است. این اولین بار نیست که زندانیان طالبان به صورت گروهی آزاد می‌شوند. آیا افغانستان این بار از رها کردن طالبان تجربه متفاوتی خواهد داشت؟